Prawa autorskie

Strona FoxTwo.pl, jej kod komputerowy i wszelkie materiały w niej zawarte, w tym zdjęcia, filmy, teksty, znaki graficzne, ich wybór i zestawienie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.).

Publiczne odtwarzanie materiałów zawartych na stronie FoxTwo.pl, w tym zdjęć, filmów i tekstów, oraz ich kompilacja, rekompilacja, modyfikacja jak również  publikacja w dowolnej postaci i formie fizycznej lub elektronicznej, na dowolnych nośnikach fizycznych lub elektronicznych, na przenośnych urządzeniach elektronicznych oraz za pośrednictwem przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych, w całości, lub w części, możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą FoxTwo.pl.

Poprzez korzystanie z materiałów umieszczonych na stronie FoxTwo.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych materiałów.

Wszelkie znaki towarowe i graficzne, nazwy i marki własne użyte są wyłącznie w celach informacyjnych lub ilustracyjnych i pozostają własnością ich oryginalnych właścicieli.